Verksamheten

Verksamheten

Verksamheten drivs utifrån Läroplan för förskolan LPFÖ19.


Under läsåret har vi valt några prioriterade målområden ur läroplanen:


Normer och värden

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

    ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

Omsorg, utveckling och lärande 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
    intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka ifrågasätta och samtala om dessa

 

Barns delaktighet och inflytande

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
    intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation


Vi ser leken som det viktigaste pedagogiska verktyget, därför skapar vi mycket utrymme för fri lek både inne, ute på gården och i naturen. Som vuxna agerar vi lekguider för att hjälpa alla in i det sociala samspelet och för att utveckla leken och lärandet.


Vi vill stimulera barnens kreativitet och visar dem på många olika sätt att skapa, tillhandahåller olika material och uppmuntrar deras egna idéer.


Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Till exempel dramatiserar vi sagor, egna historier och bibelberättelser tillsammans. Några barn har exempelvis fått göra en egen film där de själva hittat på handlingen, agerat och gjort musiken. Sång, dans och rörelse använder vi dagligen. De är stora delar inte bara i språkutvecklingen utan även inom matematiken då barnen lär sig begrepp och att uppfatta storlek och rymd.


Vi vistas ofta utomhus och gärna i skogen strax intill Slåttet. Där kan barnen förundras över och lära sig respektera naturen samtidigt som de får träna sin motorik. Många av våra pedagogiska aktiviteter sker ute. På vår gård finns en fin grillplats där vi ofta lagar mellanmål och ibland lunch som vi sitter och äter på bänkarna som finns där.


Vi lär barnen att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Det är också viktigt att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Der är en röd tråd genom hela verksamheten och vi tränar också på det specifikt under retorik-samlingar. 


Om du vill veta mer så är du varmt välkommen att kontakta oss! Föräldrar som är intresserade av att placera sina barn hos oss får gärna komma på studiebesök.