Vårt kooperativ

Vårt kooperativ

Förskolan Slåttet drivs som ett föräldrakooperativ. Alla föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen och delar på ansvaret för verksamheten.


Föräldrarna får:


 • En trygg och hemtrevlig plats för barnen där all undervisning bedrivs enligt förskolans läroplan.
 • Nära kontakt mellan pedagoger, barn och föräldrar.
 • Möjlighet till extra insyn och delaktighet genom våra regelbundna medlemsmöten och styrelsemöten.
 • Veckobrev via e-post, med information om vad som hänt under veckan som gått och vad som händer nästa vecka.
 • En fin gemenskap mellan familjerna.
 • Många gemensamma aktiviteter och fester såsom julfest, sommarfest, drop-in och utflykter.
 • Juli månad är avgiftsfri.
 • Möjlighet till reducerad avgift om barnen går lägre antal timmar. Vi har tre nivåer, 50%, 75% och 100%. Precis som hos de kommunala förskolorna kan man även ha en allmän förskoleplats från det att barnet är tre år gammalt.
 • Vid föräldraledighet, allmän förskola eller arbetssökande då barnen endast går 15 timmar per vecka erbjuder vi barnen att vara här fem timmar per dag tre dagar i veckan, vanligtvis måndag, tisdag och onsdag.
 • Blöjor ingår för de barn som behöver.

 

Föräldrarna ger:


 • Föräldrarna investerar tid, engagemang och glädje i en trygg uppväxt för sina barn.
 • Alla föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen; insatsen är för närvarande 100kr.
 • Styrelsen har ett arbetsgivar- samt verksamhetsansvar.
 • Alla föräldrar har ett gemensamt ansvar för verksamheten och arbetsinsatsen fördelas på olika sätt:
  • Styrelsearbete: Styrelsen består av fem ledamöter (fyra representanter ur föräldragruppen, en från personalen) samt två ersättare. Roller: ordförande, kassör, sekreterare, personalredogörare.
  • Fastighetsgrupp: Består av 2-3 personer som ser till att fastigheten underhålls.
  • Städveckor: Föräldrarna turas om att städa, handla, klippa gräs och skotta snö enligt ett rullande schema.
  • Medlemsmöten: ungefär en gång i månaden på kvällstid. På medlemsmöten håller vi oss informerade om hur vi har det på Slåttet, diskuterar och fattar beslut, Det innebär också en trevlig fikastund och möjlighet att umgås med andra föräldrar.
  • Fixardag: En gång varje termin samlas alla familjer på Slåttet för att storstäda ute och inne, fixa sådant som är trasigt och umgås.

Slåttets nuvarande styrelse:


 • Ordförande: Jon Fredriksson
 • Kassör: Martin Folkesson
 • Sekreterare: Kristina Andersson
 • Personalredogörare: Tomas Norby
 • Ordförandesuppleant: Marie Jönson
 • Kassörssuppleant: Sandra Björklund
 • Personalrepresentant: rektor Bos Anna Ekamjot Kaur Howard