Om oss

Om Slåttet

Förskolan Slåttet är ett föräldrakooperativ som drivs enligt förskolans läroplan, kommunens riktlinjer och med kommunala bidrag. Verksamheten startade 1988 och är Moras första föräldrakooperativ.


Slåttet består av en avdelning där vi har plats för 22 barn mellan 1-5 år. Här arbetar fyra pedagoger och en kokerska.


Vår verksamhet bedrivs i en enplansvilla i Mora Noret. Vi har en stor gård med träd och buskar och möjlighet till mycket rörelse. Det är gångavstånd till skogen och även nära till kollektivtrafik.


Slåttet har en kristen profil som överensstämmer med de grundläggande värderingarna i läroplanen. Den kan sammanfattas i den gyllene regeln: ”Allt vad du vill att människorna ska göra för dig ska du också göra för dem”. Det innebär att vi arbetar mycket med allas lika värde, kamratskap och samarbete. De kristna värderingarna förankras genom att vi har bibelberättelse en gång i veckan och ber bordsbön tillsammans innan maten. Barnen ges möjlighet att själva fundera över livsåskådning och etik. 


2014 fick Slåttet Bamse-stipendiet för vårt goda arbete med att inspirera barnen. Detta efter att vårt tema-arbete bland annat lett till att barnens fria lek utvecklades.


Slåttet har också fokus på hållbar utveckling enligt FNs globala mål. I detta ingår att utvecklas och växa som individ, lära sig att ta hand om sig själv, sina medmänniskor och miljön. Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten. Vi lär barnen att uppskatta sin närmiljö och naturen genom att vistas mycket utomhus både på vår härliga gård och i den närliggande skogen. Vi inspirerar barnen till att röra på sig, äta hälsosamt, ta egna initiativ och utveckla sina idéer. De får också träna på att visa hänsyn.