Rutiner för klagomål

Rutiner för klagomål

Vid klagomål på förskolan vänder du dig i första hand till personalen. Om du upplever att du inte får ett tillfredsställande resultat går du vidare till nästa steg enligt nedan. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt, blankett finns i Tyra.

  1. Prata med personalen på förskolan.
  2. Kontakta rektorn. slattetrektor@gmail.com
  3. Kontakta styrelsen.
  4. Kontakta Mora Kommun, tillsynsansvarig.

 

Om du vill kontakta Mora Kommun kan du göra det här:

https://morakommun.se/barn-och-utbildning/synpunkter-och-klagomal-enligt-skollagen.html

Om du blivit utsatt för något brott kan du anmäla det till Polisen. Är du missnöjd med ett myndighetsbeslut kan du i de flesta fall överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.