FÖRSKOLAN SLÅTTET

 

 

 

 

forskolanslattet@gmail.com, 0250-182 20

Slåttervägen 18, 792 51 Mora

På Slåttet arbetar sex personer. Teamet består för närvarande av två förskollärare, tre barnskötare och en kokerska.

 

 

Britt-Inger Olsson, tillförordnad förskolechef och pedagogisk ledare.

 

Ulla Bjöns, barnskötare.

 

Anita Boberg, barnskötare.

 

Anna Howard, förskollärare.

 

Tovelina, barnskötare.

 

Helene, kokerska.

 

 

 

Styrelsen består av fem ledamöter (fyra representanter ur föräldragruppen, en från personalen) samt två ersättare.

Roller:

  • Ordförande Marcus Berndt
  • Kassör Lotten Lövgren
  • Sekreterare Lottie Backlundl
  • Personalredogörare Joseph Öhrman
  • Ersättare: Ida Kullberg, Bernhard Döbereiner
  • Personalrepresentant: adj. Britt-Inger Olsson.