FÖRSKOLAN  SLÅTTET

forskolanslattet@gmail.com, 0250-182 20

Slåttervägen 18, 792 51 Mora


Förskolan Slåttet drivs som ett föräldrakooperativ. Alla föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen och delar på ansvaret för verksamheten.

Slåttets resa påbörjades redan år 1988, det var då det första föräldrakooperativet i Mora kommun.


På Slåttet arbetar fem personer och det brukar vara cirka 20 barn mellan 1-5 år som är inskrivna. Vi har en solid ekonomi och stor framåtanda. Vi enas i ambitionen att ha barnens uppväxt och utveckling i fokus.


Föräldrarna får:

 • En lugn, trygg, utveckland och inte minst hemtrevlig plats för sina barn. Vår förskola består av endast en avdelning, barnen är mellan 1 och 5 år.
 • En aktiv grupp av fröknar som ger sitt bästa för den fina platsen Slåttet är. Deras engagemang för barnen och verksamheten i stort är inspirerande att se. Tack vare att det endast finns en avdelning har alla föräldrar möjlighet till tät och trygg kontakt med pedagogerna.
 • Som förälder får du insyn, delaktighet och engagemang i verksamheten genom de medlemsmöten som hålls regelbundet.
 • Det är vi -vår kombination av personal och föräldragrupp- som planerar och ansvarar för verksamheten. Det finns gott om möjligheter till att påverka våra barns uppväxt och gemensamma tid på Slåttet. Det är en fin tanke och inspiration att kunna jobba för att skapa fina barndomsminnen!
 • Ett veckobrev och regelbundna tillbakablick med bilder skickas via epost till alla föräldrar.
 • Barn och föräldrar har lätt att lära känna övriga barn och familjer.
 • Flera gånger under läsåret bjuds föräldrarna in till gemensamma aktiviteter och fester såsom Luciafirande, sommarfest och pulkarace.


Föräldrarna ger:

 • Föräldrarna investerar tid, engagemang och glädje i en trygg uppväxt för sina barn.
 • Alla föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen; insatsen är för närvarande 100kr.
 • Styrelsen har ett arbetsgivar- samt verksamhetsansvar.
 • Alla föräldrar har ett gemensamt ansvar för verksamheten och arbetsinsatsen fördelas på olika sätt:
 • Styrelsearbete: Styrelsen består av fem ledamöter (fyra representanter ur föräldragruppen, en från personalen) samt två ersättare. Roller: ordförande, kassör, sekreterare, personalredogörare.
 • Fastighetsgrupp: Består av två personer som samordnar aktiviteter och åtgärder runt fastigheten.
 • Inne- och utemiljö: Återkommande städveckor (städa, handla), rullande schema. Även gräsklippning och snöskottning.
 • Närvaro på medlemsmöten: ungefär ett kvällsmöte i månaden med fokus på information och gemensamma diskussioner.
 • Fixardag en gång per termin. Det brukar vara en välorganiserad lördag med föräldrarna och barnen.